Huomiopäivät

Huomiopä... niin mikä?

Huomiopä… niin mikä?

Olen hieman höpsönä erilaisiin tiedostamisen päiviin (englanniksi ”awareness days”). Tosin itse kutsun niitä näppärästi ”huomiopäiviksi”. Huomiopäivä on päivä, jolloin jokin taho pyrkii kiinnittämään ihmisten huomion johonkin tiettyyn teemaan tiedotuskampanjan ja yleensä erilaisten tempausten avulla.

On olemassa paljon asioita, ilmiöitä ja ongelmia, jotka ansaitsevat huomiomme, edes hetkeksi. Mielestäni maailman eri kolkissa vietettävät huomiopäivät ovatkin tärkeä kanava tuoda ihmisten tietoisuuteen eri asioita ja näkökulmia tehostetusti.

Kuinka moni sellainen, jota asia ei henkilökohtaisesti kosketa, pohtii huolella harvinaisia sairauksia ja niistä kärsiviä ihmisiä muulloin kuin Harvinaisten tautien päivänä helmikuun viimeisenä? Entäpä kuinka moni sellainen, joka ei kilpikonnia muuten juuri ajattele, uhraa hetken jonkin kilpikonnalajin elämästä ja tilanteesta kertovaan artikkeliin muuna päivänä kuin Maailman kilpikonnien päivänä toukokuun 23.? Tai kuinka moni oikeakätinen ihminen tulee miettineeksi vasenkätisten haasteita pääasiassa oikeakätisille luodussa maailmassa muuten kuin Kansainvälisenä vasenkätisten päivänä elokuun 13.?

On tietysti totta, että mitään asiaa ei vie eteenpäin se, eikä asia etenkään korjaannu sillä, että maailma kiinnittää huomionsa siihen vain yhtenä päivänä vuodessa. Uskon kuitenkin, että huomiopäivien joukosta löytyy aina välillä jokin sellainen teema, joka jää jonkun mieleen kummittelemaan ja johtaa jonkinlaiseen toimintaan myös huomiopäivän ulkopuolella – joko omien elämäntapojen muutokseen tai vaikkapa vapaaehtoistyöhön jonkin tärkeäksi kokemansa asian parissa – ja vaikuttaa sitä kautta. Sitä paitsi, ei kai tietoa ole koskaan liikaa?

Sen lisäksi, että koen erilaiset huomiopäivät yleisesti ottaen tärkeiksi, ne ovat minulle henkilökohtaisesti myös kovin hauska ilmiö ja bongailenkin kaiken maailman merkkipäiviä ihan vain ilokseni. Siksipä siis haluan omistaa niille oman teemaosion Hurinapajassa. Huomiopäivät-sarjaan kuuluvissa teksteissä pyrin ottamaan selvää huomiopäivien historiaa, motiiveja ja nykyistä viettämismuotoa koskevasta tiedosta sekä kerron hiukan siitä, miksi asia on mielestäni tärkeä ja huomionarvoinen.

Erilaisia kansallisia ja kansainvälisiä huomiopäiviä on jo nyt valtava määrä ja lisää tulee tasaiseen tahtiin. Tästä syystä en edes yritä pyydystää niitä kaikkia vaan keskityn niihin, jotka minua kiinnostavat eniten; näitä ovat ympäristöön, luontoon ja eläimiin liittyvät huomiopäivät. Tulen varmaankin kirjoittamaan mainittujen teemojen lisäksi joistain muistakin huomiopäivistä, sellaisista, jotka syystä tai toisesta kiinnittävät huomioni juuri silloin. Huomiopäivät, joista kirjoitan voivat olla kansainvälisesti tai pelkästään Suomessa tai jossain muussa yksittäisessä maassa vietettäviä päiviä.

Haluaisin muistuttaa, että jonkin huomiopäivän blogissa huomiotta jättämiseen minulla voi olla monia syitä, mutta yksikään niistä tuskin on se, että pitäisin asiaa vähäpätöisenä. Jostakin huomiopäivästä kirjoittamatta jättäminen ei siis tarkoita sitä, että mielestäni kyseinen asia ei ole tärkeä, vaan ainoastaan sitä, että en kykene ihan kaikkeen.

Löydät kaikki huomiopäiviin liittyvät tekstini helposti kategoriasta ”Huomiopäivät” (sivun oikea reuna) sekä sen alle luoduista kuukausiin jaotelluista alakategorioista.

(marraskuu 2015)

 

Mainokset